• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút xi măng xuất sang Libya

11/05/2021 1:49:00 CH

Máy hút xi măng xuất sang Libya
Công suất: 300 tấn/h 
Hoạt động bằng diesel
Tàu 15,000 tấn
Tầm với : 19 m

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

1. SẢN XUẤT


2. THÀNH PHẨM


3. ĐÓNG CONTAINER XUẤT KHẨU
FacebookTwitterGoogle +1