• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Hệ thống cân kèm máy hút thổi


Thông tin chi tiết

2. ỨNG DỤNG
Máy hút thổi  kết hợp với cân trọng lượng để vận chuyển nguyên liệu và cân trọng lượng vật liệu
- Vận chuyển vật liệu từ nền đất, ghe.. . thổi vào  kho, vào silo
- Hút nguyên liệu từ kho lên xe tải hoặc ngược lại
- Hút thổi nguyên liệu từ kho vào lò đốt
- Hút nguyên liệu từ nơi này đến nơi khác ....
- Cân trọng lượng của nguyên liệu

3. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Hiệu quả kinh tế
-Tiết kiệm nhân công
-Tiết kiệm thời gian, chi phí