• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Chứng nhận ISO, CE


Máy hút thổi Nam Sơn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
Máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu âu, chứng nhận CEFacebookTwitterGoogle +1