• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút hạt điều tại Bình Phước, Việt Nam

05/06/2021 10:33:17 SA

MÁY HÚT HẠT ĐIỀU NAM SƠN

Máy hút hạt điều, vỏ hạt điều Nam Sơn hiện có mặt rộng rãi khắp Bình Phước từ các nhà máy, công ty, đến các chủ cơ sở, đơn vị cá nhân ..., Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất máy hút hạt điều , vỏ hạt điều, hiểu rõ đặc tính của nguyên liệu, công ty đã lắng nghe phản hồi của khách hàng để cải tiến, nâng cấp máy ngày càng hoàn thiện, hiệu quả cao hơn.
FacebookTwitterGoogle +1