• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút xi măng Nam Sơn - hút xi măng từ tàu này sang tàu khác hoạt động tại Quảng Ninh

21/06/2021 5:28:51 CH

Máy hút xi măng lắp đặt tại Quảng Ninh 
Ứng dụng: hút xi măng từ tàu này sang tàu khác 
---FacebookTwitterGoogle +1