• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút nông sản từ container vào kho và cân trọng lượng trước khi đóng bao tại Hải Dương

26/06/2020 5:09:35 CH


FacebookTwitterGoogle +1