• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút xi măng Nam Sơn tại Libya, Châu Phi

13/11/2021 2:14:27 CH


Máy hút xi măng Nam Sơn xuất khầu sang Libya , Châu Phi 

Công suất: 300 tấn/h

FacebookTwitterGoogle +1