• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút xi măng Nam Sơn

16/07/2018 11:03:00 SA

Công suất : 100 tấn/h
Lắp đặt tại cảng Quy Nhơn
Gắn trên trailerFacebookTwitterGoogle +1