• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút trấu với khoảng cách hút 250m

28/06/2022 1:18:32 CH

Máy hút trấu 
Công suất : 5 tấn/h 
Khoảng cách hút: 250m
Hút trấu từ ghe vào kho FacebookTwitterGoogle +1