• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút trấu từ xe tải vào kho tại Bình Chánh, HCM

20/10/2021 6:06:58 CH

Máy hút trấu Nam Sơn
Ưng dụng : hút trấu từ xe tải vào kho
Lắp đặt tại: KCN Lê Minh Xuân, Bình chánh, TP HCM


FacebookTwitterGoogle +1