• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút trấu Nam Sơn xuất đi Thái Lan

17/05/2018 9:49:27 CH


Một số hình ảnh máy hút Nam Sơn xuất đi Thái Lan, với ưu điểm dễ lắp đặt nên sau khi nhận hàng , khách hàng đã tự lắp đặt và vận hành sử dụng.


FacebookTwitterGoogle +1