• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút trấu -công suất 10 tấn/h, vận hành bằng động cơ điện, lắp đặt tại Long An tháng 06/2018

30/06/2018 4:12:00 CH


FacebookTwitterGoogle +1