• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

MÁY HÚT PHÂN HỮU CƠ DẠNG HẠT KẾT HỢP CÂN TRỌNG LƯỢNG

06/02/2020 11:17:28 SA

Công suất : 20 tấn/h
Ứng dụng: vận chuyển phân hữu cơ dạng hạt từ trong container vào kho, cân trọng lượng và đóng bao. 
Tiết kiệm thời gian và nhân công, dễ sử dụng FacebookTwitterGoogle +1