• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút Nam Sơn xuất đi Indonesia

30/06/2018 4:02:00 CH

Máy hút Nam Sơn xuất đi Indonesia cho khách hàng để sử dụng cho dự án cấp hơi nước cho Heineken. Một lần nữa khẳng định chất lượng máy hút thổi nguyên liệu rời của Nam Sơn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

FacebookTwitterGoogle +1