• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Máy hút hạt nhựa tại Đức Hòa, Long An

20/12/2021 4:16:35 CH

Máy hút thổi hạt nhựa Nam Sơn lắp đặt tại 1 công ty chuyên sản xuất hạt nhựa tại Đức Hòa, Long An


FacebookTwitterGoogle +1