• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Van giũ bụi

www.locbuiaz.com

Van giũ bụi loại khớp nối nhanh

Van cấp khí nén làm sạch túi lọc bụi ( Trong hệ thống thu hồi bụi công nghiệp). Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống thu hồi bụi công nghiệp
Đường kính: 25mm, 40mm
Áp suất : 10kg/cm2

Thông tin chi tiết