• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Mâm xoay


Thông tin chi tiết

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Đường kính ngoài x đường kính trong x độ dày: 
543 x 357 x 70
662 x 458 x 80
543 x 357 x 70 ;M15
563 x 1240 x 132; M15
662 x 458 x 80; M15
1235 x 996 x 90; M15
732x 528x 80; M12