• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Khớp nối ống

Ứng dụng: dùng để nối ống hút thổi lại với nhau 
Đường kính: 120mm, 150mm
Chất liệu : nhôm 
Đặc tính: là khớp nối nhanh nên nối ống rất nhanh chóng , dễ dàng, với chất liệu là nhôm nên nhẹ , dễ di chuyển


Thông tin chi tiết