• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Hệ Thống Lọc Bụi

Hệ thống dùng để xử lý bụi trong các nhà máy, xí nghiệp như: bụi Xi măng, bụi Kim loại/nhôm, , bụi thực phẩm, hóa chất. bột than, bụi khói của máy plasma/laser, bụi trong ngành dệt, các dạng bụi khác... 

Túi lọc có thể chịu được nhiệt độ đến 135 độ C


Thông tin chi tiết