• 0913 846 825 (Mr. Sơn) - 0949 854 582 (Ms. Lan)thanhson.namson@gmail.com

Băng tải Bố (dây trân)


Thông tin chi tiết


Bố hay còn gọi là dây trân hoặc cánh airlock là bộ phận trong máy hút thổi nguyên liệu