• Hotline/Whatsapp: +84 949 854 582thanhson.namson@gmail.com

Address: C1/1 Vuon Thom Street, Bình Lợi commune, Binh Chanh Dístrict, Ho Chi Minh City
Email: thanhson.namson@gmail.com
Hotline: Hotline/Whatsapp: +84 949 854 582
Điện thoại cố định: 0084 28 36201647

  Ms.Mai Lan


Xuất khẩu / Export department: Ms. Mai Lan 
Zalo/Viber/Whatsapp: +84 949854582 
Email: mailan.namson@gmail.com
MST: 0312832726(*) Required information